publicaties - Berichten - rikkoolma_com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bijdrage aan boek Ontzuilde Bezieling

Gepubliceerd door in onderzoek · 5/10/2012 17:14:12
Tags: publicaties

Sinds september 2009 wordt binnen de Master Bestuurskunde de variant Besturen van Maatschappelijke Organisaties aangeboden aan de Sociale Faculteit van de Vrije Universiteit. Het masterprogramma is opgezet om te voorzien in een behoefte die door velen in het veld naar voren is gebracht, namelijk om studie te kunnen maken van de bestuurlijke vraagstukken van organisaties in het maatschappelijke middenveld.

Om de master en het kenniscentrum een bredere bekendheid te geven bij het publiek willen Govert Buijs en Jan Hoogland een bundel uitgeven van toegankelijke en inspirerende artikelen over de actuele stand van zaken in de discussie rond de positie van maatschappelijke organisaties in de hedendaagse samenleving. De bundel zou zichtbaar moeten maken welke kennis daaromtrent binnen de VU aanwezig is.

De bijdrage van André van Montfort en mij zal de volgende inhoud hebben: Maatschappelijke organisaties zijn organisaties met ideële doelstellingen. Deze doelstellingen zijn bij bestuurders, managers en medewerkers vaak geïnter Ze hebben voor hen iets vanzelfsprekend gekregen en zijn, zo wordt aangenomen, leidend in hun gedrag. In dit hoofdstuk buigen we ons over de vraag onder welke omstandigheden ideële drijfveren bevorderlijk zijn voor het voortbrengen van maatschappelijke diensten en goederen en onder welke omstandig de goede bedoelingen van organisatie juist contraproductief zijn.

Rik Koolma

Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu