Presentaties - rikkoolma_com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Presentaties

De Vernieuwde Stad 22 juni 2009

Voor een gezelschap van bestuurders van groot-stedelijke woningcorporaties heb ik een presentatie gegeven. Ik heb beknopt een overzicht gegeven van de voor hen relevante bevindingen. Er werd deze bestuurders spiegel voorgehouden. Bij de presentatie gingen enkele bestuurders met mij een debat aan.
Interessant en nog steeds urgent is een beschouwing over de vraag hoe het beter zou kunnen. In plaats van autonomie ('zelfsturing') zou maatschappelijke verankering centraal moeten staan. Het wordt tijd dat corporaties zich vanuit eigen doelstellingen en missie professionaliseren. Daarvoor is nodig dat corporaties en hun bestuurders zich openstellen voor kritiek en met aantoonbare prestaties waardering zien te oogsten.

Kun je corporaties economisch optimaliseren? Regiobijeenkomst corporatiebestuurders

Op verzoek van Bernardus Wonen en Castria wonen geef ik een presentatie in Bosschehoofd voor corporatiebestuurders uit het westen van Noord-Brabant en uit Zeeland. De uitdagende vraag is of corporaties economisch te optimaliseren zijn. Bij de deelnemers bestaat er twijfel. 'Je bent of economisch of je bent sociaal bezig, en ik kies voor het laatste' zo verwoordt één van de bestuurders zijn gevoel.
In de presentatie laat ik zien door welke omstandigheden het voor corporaties lastig is om te optimaliseren. De beleidsdoelstellingen voor corporaties zijn meerduidig en daardoor vaag. In de afweging van waar het geld aan te besteden zijn corporaties zelf onduidelijk, terwijl ze financiële evaluatie van de bestedingen nalaten.
Er is ook aandacht voor de druk uit de omgeving die corporaties verkeerde prikkels geeft.
Of economisch optimalisatie mogelijk is? De twijfel is er nog steeds. Ik heb sommige bestuurders wel aan het denken gezet, zo blijkt bij de borrel.

Presentatie en discussie bij WSW oktober 2005

Het WSW was benieuwd naar een tussenstand van mijn promotieonderzoek, waarvoor het instituut data beschikbaar heeft gesteld. Mijn presentatie is ondergebracht in een interne studiedag van het WSW. Vrijwel alle accountantmanagers en leden van de staf en het management zijn aanwezig. Mij is gevraagd om vooral de sectorrisico's in beeld te brengen met het oog op de toekomstige rol van het WSW.
De presentatie kwam ik onlangs weer tegen, en verraste me door de actualiteit van de thema's die we op een middag in 2005 besproken hebben. Ik stelde dat het wonder was dat er nog geen grote ongelukken gebeurd waren. Het wonder heeft geen stand gehouden.

OTB Technical University Delft 18 september 2009 English

Op uitnodiging van Marja Elsinga op bezoek bij Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB) van de TU Delft. De discussie was vanwege de aanwezigheid van buitenlandse TU medewerkers in het Engels. Op het programma stond een bespreking van een paper over effectiviteit en efficiëntie van Nederlandse woningcorporaties. Basis voor de paper vormde mijn promotieonderzoek. Wetenschappelijke nieuwsgierigheid woog zwaarder dan het feit dat de TU Delft en de VU concurrenten zijn.
Vooral de bespreking van de aanjagende rol van het institutionele veld bij fusies en bijzondere investeringen leverde een interessant debat op. Eén van de deelnemers stelde mijns inziens terecht de vraag of de warme belangstelling van wetenschappers voor koplopers onder de corporaties wel verstandig is geweest.

 
 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu